Detta inlägg är ett betald inlägg och görs i samarbete med de börsnoterade företagen och / eller deras produkter. Alla hyperlänkar betalas därför hyperlänkar.

Vad är “Legal Entity Identifier” eller som man kort även kan benämna som LEI? Det är en kod som identifierar juridiska enheter som arbetar med att utföra finansiella transaktioner. Koden är med andra ord ämnad för företag i vars verksamhet ingår handel med bland annat värdepapper, aktier och obligationer. Tanken bakom LEI är att införa ett system där man kan se över hur den finansiella handeln utförs i världen.

LEI koden liknar ett svenskt organisationsnummer. I enlighet med lagar och föreskrifter måste alla registrerade i Sverige företag ha ett organisationsnummer. LEI-koden följer EU ‘s standard. Den fungerar som identifikator och verifikation både inom och utanför Sveriges gränser. Det finns olika företag som kan utfärda en LEI kod då leiservice.se är ett bra exempel.

Hur är en LEI-kod uppbyggd och hur ser den ut? Den har 20-siffror, då dessa innehåller information om den juridiska enheten. Koden är fördelad på följande sätt:

Tecken 1 – 4: indikerar LOU (Local Operating Unit)

Tecken 5 – 18: definierar juridiska enheten

Tecken 19 – 20: verifierar den juridiska enheten

Koden är baserad på ISO 17442-standarden.

Koden visar olika typer av information

Som sagt ger LEI – koden information om den juridiska enheten. Själva informationen delas på två nivåer:

  • Nivå 1 – innehåller information angående namn, registreringsadress och registreringsnummer

  • Nivå 2 – innehåller information om företagets ägarskap och ägarstruktur

Införskaffning av en LEI-kod är inte kostnadsfritt. Som sagt finns det olika svenska företag som kan hjälpa dig att skapa en LEI-kod. Kostnaden uppkommer som en årlig avgift. Priserna kan skilja sig mellan olika företag men avvikelserna är inte speciellt stora.

Vissa företag väljer att ha samma pris för det initiala skapandet av koden och för den årliga kostnaden i form av avgift. Den årliga avgiften täcker kostnader för reglering, drift och administration av LEI-systemet.

Vilka företag måste ha en LEI – kod i Sverige

Vilka företag ska skaffa sig en LEI – kod i Sverige? Först och främst ska svenska företag och juridiska enheter som har ett giltigt svenskt organisationsnummer och som arbetar med finansiella transaktioner ha en giltig LEI-kod. Vad menas med finansiella transaktioner? Exempel på det är verksamheter som arbetar med handel av värdepapper såsom obligationer, aktier och fonder m.fl.

Vilka är dessa företag? Ett bra exempel är banker, alternativa långivare, försäkringsbolag, stiftelser och andra typer av organisationer.

Som företagsägare kan du ansöka för en LEI-kod direkt på nätet. Utförandet av koden sker också på nätet.