Detta inlägg är ett betald inlägg och görs i samarbete med de börsnoterade företagen och / eller deras produkter. Alla hyperlänkar betalas därför hyperlänkar.

Att komma igång med ett eget företag är inte det lättaste. Somliga går runt med en dröm i åratal innan de tillslut sätter sina planer i verket. Andra halkar in i egenföretagande på ett bananskal. Oavsett hur lång tid man tar på sig från idé till att företaget är igång går det att bespara sig mycket framtida huvudvärk om man bara tar tag i några viktiga bitar innan man drar igång.

Företagsform

De vanligaste företagsformerna för ett nystartat företag är enskild firma eller aktiebolag. Förenklat kan man säga att enskild firma är lämpat för företag som är tänkta att drivas på egen hand i liten skala medan de flesta företag med ambition att växa bör bilda aktiebolag redan från början.

Affärsplanen

Alla företag behöver en affärsplan att basera sin verksamhet på. För enmansföretag kan denna vara kortfattad och flexibel nog att kunna ändras medan ett företag som redan från början kommer ha anställda måste ha ett klarare ramverk för vad företagets verksamhet går ut på.

Material

Det är viktigt att veta exakt vad för material man behöver för att kunna driva sin verksamhet. Man bör ha klart för sig vad man behöver från dag ett och vad som kan skjutas på framtiden och inhandlas senare. Att dra igång och snabbt komma underfund med att man saknar den mjukvara man behöver eller missa att planera när man behöver köpa in ett reservdelslager till sin verkstadsverksamhet är ett enkelt misstag som kan kosta stora pengar.

Balansera privatlivet

Att starta ett eget företag kräver ett helt annat engagemang än en vanlig anställning. Att vara beredd att offra en del av sin fritid och ha en rimlig uppfattning om den tid som företaget kommer kräva är av högsta vikt för att man ska kunna nå sina mål och samtidigt inte bränna ut sig själv totalt. Har man en partner och familj att ta hänsyn till måste man också se till att alla i familjen är införstådda i ens nya projekt och allt vad sena kvällar och oplanerat extrajobb som det kan innebära.

Detta är bara några av de saker man bör ha funderat på innan man startar sitt företag. Det är dock inte något som man ska se som en ursäkt till varför man inte kommer igång. Det finns gott om hjälp i form av mallar, checklistor och artiklar i alla dessa frågor man kan dra hjälp av och även om allt inte blir perfekt från början så kommer man ändå ha mycket större chans att lyckas med sitt företag om man tar tag i dessa frågor redan från starten.